ALB  |  ENG

"Kampet etno muzikore në Ballkanin Perëndimor"

Gjatë gjithë vitit 2024, Fondacioni ARTE është shpallur fitues dhe do të zbatojë projektin “Etno Music Camps Balkans Western”.

Ky projekt synon të bashkojë të rinjtë nga vendet e Ballkanit, përmes muzikës tradicionale (folklor). Konkretisht do të zhvillohen dy shkolla verore, në Tiranë dhe Beograd, gjatë të cilave muzikantë të rinj nga vendet e Ballkanit, do të krijojnë ansamble të vogla muzikore ku do të mësojnë dhe interpretojnë muzikën tradicionale të vendeve të rajonit (Shqipëri, Serbi, Veri. Maqedonia, Mali i Zi etj.).

Në përfundim të projektit do të mbahen 2 (dy) koncerte, në Serbi dhe Tiranë. Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian (UNESCO, Këshilli Britanik dhe Agjencia Italiane për Bashkëpunim Zhvillimor) në kuadër të thirrjes Kulturë dhe Kreativitet për Ballkanin Perëndimor.

Fondacioni ARTE fokusohet në katër fusha kryesore: Arti, Realizimi, Trashëgimia, Edukimi.

design by